INFICON

INFICON là một nhà cung cấp tiên phong các thiết bị hiện đại, công nghệ cảm biến và phần mềm điều khiển quá trình cao cấp, dùng để tăng năng suất và chất lượng trong các quá trình công nghiệp chân không tinh vi. Các thiết bị đo lường, phân tích và điều khiển luôn […]