since 2002

Cho thuê thiết bị

  • Thiết bị đo cầm tay: máy hiển thị sóng (oscilloscope)
  • Thiết bị phát hiện rò rỉ khí cầm tay và rò rỉ khí gas chuyên nghiệp