Sửa chữa thiết bị INFICON | XTC/3 | Chemilens

XTC/3 là dòng thiết bị đo độ dày màng mỏng rất phổ biến của hãng INFICON Lần này KH tiếp tục gửi cho chúng tôi 2 model XC3S-2000 cần hỗ trợ sửa sau thời gian dài sử dung. Tình trạng máy bị lỗi chung là không lên hình, nhận được máy thì kỹ thuật DBM tiến hành kiểm tra và khắc phục ngay lỗi cho khách hàng. XTC/3 (XC3S-2000) với tình trạng lỗi chung khi nhận về: