Mô-đun DAQ USB của ADLINK hỗ trợ Nhà máy chế tạo bán dẫn áp dụng Big Data

Giới thiệu Việc sản xuất chip bán dẫn đòi hỏi mức độ xử lý chính xác cao nhất. Với sự ra đời của phân tích dữ liệu lớn, điện toán biên và trí tuệ nhân tạo (AI), ngành công nghiệp bán dẫn đang áp dụng tự động hóa thông minh, nơi việc thu thập dữ […]
ADLINK, edge computing, MCM-204

Ngành công nghiệp hóa dầu đang dùng điện toán biên để giám sát tình trạng máy

Giới thiệu Công nghiệp hóa dầu tạo ra các sản phẩm có giá trị cao, sử dụng lực lượng lớn lao động và qua nhiều quy trình phức tạp. Các sự cố bất thường thiết bị thường dẫn đến việc ngừng sản xuất và gây nên các thiệt hại nhất định. Công nghiệp 4.0 đang […]