Thông tin sản phẩm

NI USB-6009 - Thu thập dữ liệu đa năng

 • 8 analog inputs (14-bit, 48 kS/s)
 • 2 analog outputs (12-bit, 150 S/s)
 • 12 digital I/O
 • 32-bit counter

NI USB-6009 cung cấp các đặc tính thu thập dữ liệu cơ bản cho các ứng dụng như: ghi dữ liệu đơn giản, đo lương di động, thực hành trong giảng dạy. Được thiết kế cho sinh viên với đầy đủ các phép đo

 • 8 ngõ vào analog tại 14 bits, 48 kS/s
 • 2 ngõ ra analog tại12 bits, software-timed
 • 12 TTL/CMOS digital I/O lines
 • Một bộ đếm 32-bit, 5 MHz
 • Trigging số
 • Bus-powered

Tương thích HĐH:

 • Mac OS X
 • Windows 2000/XP
 • Windows 7 Windows CE
 • Windows Mobile
 • Windows Vista 32-bit
 • Windows Vista 64-bit

Driver:

 • NI-DAQmx
 • NI-DAQmx Base
 • Phần mềm tương thích:
 • ANSI C/C++
 • LabVIEW
 • LabWindows/CVI
 • Measurement Studio
 • SignalExpress
 • Visual Basic .NET Visual C#
 • Ghi dữ liệu: nhanh và dễ dàng với dữ liệu điện áp hoặc môi trường
 • Sử dụng trong giảng dạy: sinh viên dùng phần cứng thu thập dữ liệu để thực hành các bài giảng cơ bản
 • Các ứng dụng OEM như I/O của hệ thống nhúng

sản phẩm cùng loại