Thông tin sản phẩm

NI USB-6001 - Thu thập dữ liệu đa năng

 • 8 AI, tốc độ 20 kS/s, 14 bit.
 • 2 AO, tốc độ 5kS/s, 14 bit,
 • 13 DIO
 • 1 counter 32 bit.

Bộ thu thập dữ liệu đa năng giá thành thấp NI USB-6001 cung cấp 8 kênh ngõ vào tương tự với độ phân giải 14 bit và tốc độ lấy mẫu lên đến 20 kS/s, 13 ngõ vào ra số, một bộ đếm và 2 kênh ngõ ra tương tự. Được thiết kế nhỏ gọn và cấp nguồn qua cổng USB cho tính cơ động cao. Driver NI-DAQmx cho phép kết nối và lập trình nhanh chóng. Bộ dấu dây dạng bắt vít cho khả năng kết nối nhanh.

 

 • 8 kênh ngõ vào tương tự, tốc độ 20 kS/s, độ phân giải 14 bit.
 • 2 kênh ngõ ra tương tự (độ phân giải 14 bit, tốc độ 5kS/s/ kênh), 13 kênh ngõ vào/ ra số, 1 kênh counter 32 bit.
 • Khối lượng nhẹ và cấp nguồn qua cổng USB cho tính di động cao.
 • Dễ dàng kết nối với các loại cảm biến và tín hiệu nhờ bộ dấu dây dạng bắt vít được tích hợp
 • Tương thích với các phần mềm LabVIEW, LabWindows™/CVI, Measurement Studio cho Visual Studio .NET
 • 8 kênh ngõ vào tương tự, tốc độ 20 kS/s, độ phân giải 14 bit.
 • 2 kênh ngõ ra tương tự (độ phân giải 14 bit, tốc độ 5kS/s/ kênh), 13 kênh ngõ vào/ ra số, 1 kênh counter 32 bit.
 • Khối lượng nhẹ và cấp nguồn qua cổng USB cho tính di động cao.
 • Dễ dàng kết nối với các loại cảm biến và tín hiệu nhờ bộ dấu dây dạng bắt vít được tích hợp​
 • Tương thích với các phần mềm LabVIEW, LabWindows™/CVI, Measurement Studio cho Visual Studio .NET

​ User's Manual

Bộ thu thập dữ liệu đa năng cho phép người sử dụng tạo ra các ứng dụng đo lường và điều khiển dễ dàng. Với nhiều kênh tương tự và số, có thể sử dụng trong các ứng dụng thu thập và điều khiển nhiều kênh.

sản phẩm cùng loại