Thông tin sản phẩm

NI USB-6000 - Thu thập dữ liệu đa năng

Bộ thu thập dữ liệu đa năng giá thành thấp NI USB-6000 cho phép lập trình các ứng dụng như thu thập dữ liệu và điều khiển trong công nghiệp cũng như trong các phòng thí nghiệm.

  • 8 kênh ngõ vào tương tự, tốc độ 10 kS/s, độ phân giải 10 bit.
  • 4 kênh ngõ vào/ ra số, 1 kênh counter 32 bit.
  • Khối lượng nhẹ và cấp nguồn qua cổng USB cho tính di động cao.
  • Dễ dàng kết nối với các loại cảm biến và tín hiệu nhờ bộ dấu dây dạng bắt vít được tích hợp
  • Tương thích với các phần mềm LabVIEW, LabWindows™/CVI, và Measurement Studio cho Visual Studio .NET
  • 8 kênh ngõ vào tương tự, tốc độ 10 kS/s, độ phân giải 10 bit.
  • 4 kênh ngõ vào/ ra số, 1 kênh counter 32 bit.
  • Khối lượng nhẹ và cấp nguồn qua cổng USB cho tính di động cao.
  • Dễ dàng kết nối với các loại cảm biến và tín hiệu nhờ bộ dấu dây dạng bắt vít được tích hợp
  • Tương thích với các phần mềm LabVIEW, LabWindows™/CVI, và Measurement Studio cho Visual Studio .NET

Tải hướng dẫn sử dụng

Bộ thu thập dữ liệu đa năng cho phép người sử dụng tạo ra các ứng dụng đo lường và điều khiển dễ dàng. Với nhiều kênh tương tự và số, có thể sử dụng trong các ứng dụng thu thập và điều khiển nhiều kênh.

sản phẩm cùng loại