Thông tin sản phẩm

NI PCI-6723 - Static and Waveform Analog Output -- 13-Bit, 32 Channels

  • Tốc độ lấy mẫu 800 kS/s cho 1 kênh, 45 kS/s cho toàn bộ 32 kênh
  • Tốc độ quay giới hạn 10 kHz cho sóng sin

NI PCI-6723 là bo mạch thu thập dữ liệu giá thành thấp, ngõ ra tương tự độ nhạy cao, để đáp ứng nhiều yêu cầu đa dạng của ứng dụng. Nó cung cấp 32 kênh ngõ ra tương tự với tốc độ 45 kS/s mỗi kênh, độ phân giải 13-bit và bộ kích số. Ngoài ra, PCI-6723 còn có 8 ngõ vào/ra số, bộ đếm/định thời 24-bit và bus RTSI để đồng bộ với các thiết bị thu thập dữ liệu, cơ khí và xử lý ảnh khác.

  • Tốc độ lấy mẫu 800 kS/s cho 1 kênh, 45 kS/s cho toàn bộ 32 kênh
  • Tốc độ quay giới hạn 10 kHz cho sóng sin
  • Xung nhịp điều chỉnh bên trong hoặc lấy từ bên ngoài
  • Bus RTSI để đồng bộ với các thiết bị thu thập dữ liệu, cơ khí và xử lý ảnh khác
  • Phần mềm NI-DAQmx cho phép đơn giản hóa việc cấu hình và đo lường
  • Tích hợp: LabVIEW, LabWindows™/CVI, và Measurement Studio cho VB và VS .NET

Manual

General
Product Family
Multifunction DAQ
Measurement Type
Voltage
Form Factor
PCI
Operating System / Target
Linux
Real-Time
Windows
RoHS Compliant
No
Isolation Type
None
Analog Input
Single-Ended Channels
0
Differential Channels
0
Analog Output
Number of Channels
32
Resolution
13 bits
Maximum Voltage Range
 
Range
-10 V - 10 V
Accuracy
10.78 mV
Minimum Voltage Range
 
Range
-10 V - 10 V
Accuracy
10.78 mV
Update Rate
800 kS / s
Current Drive Single
5 mA
Current Drive All
160 mA
Digital I / O
Bidirectional Channels
8
Input-Only Channels
0
Output-Only Channels
0
Timing
Software
Logic Levels
TTL
Programmable Input Filters
No
Supports Programmable Power-Up States?
No
Digital Input
Input Type
Sinking
Sourcing
Maximum Voltage Range
0 V - 5 V
Digital Output
Output Type 
Sinking
Sourcing
Current Drive Single
24 mA
Current Drive All
192 mA
Maximum Voltage Range
0 V - 5 V
Counters / Timers
Watchdog Timer 
No
Counters
2
Number of DMA Channels 
1
Buffered Operations
Yes
Debouncing / Glitch Removal
No
Max Source Frequency
20 MHz
Pulse Generation
Yes
Size
24 bits
Timebase Stability
100 ppm
Logic Levels
TTL
Timing / Triggering / Synchronization
Triggering
Digital
Physical Specifications
Length
17.4 cm
Width
9.8 cm
I / O Connector
68-pin VHDCI female

NI PCI-6723 có thể dùng trong các ứng dụng như đáp ứng kích thích, mô phỏng tín hiệu, tạo dạng sóng và kích thích truyền động. Với phần mềm NI Analog Waveform Editor, người dùng có thể tạo ra các dạng sóng mới và phức tạp. 

sản phẩm cùng loại