Thông tin sản phẩm

NI PCI-6123 - 16-Bit, 500 kS/s/ch, Simultaneous Sampling Multifunction DAQ

  • 8 ngõ vào tương tự lấy mẫu đồng thời, độ phân giải 16-bit, tốc độ 500 kS/s mỗi kênh
  • 4 khoảng ngõ vào từ ±1.25 đến ±10 V
  • Bộ nhớ trong (16 hoặc 32 MS)

NI PCI-6123 là thiết bị thu thập dữ liệu, với bộ chuyển đổi tương tự sang số (ADC) mỗi kênh cho lưu lượng lớn nhất và duy trì mối liên hệ giữa các pha của ngõ vào tương tự.

  • 8 ngõ vào tương tự lấy mẫu đồng thời, độ phân giải 16-bit, tốc độ 500 kS/s mỗi kênh
  • 4 khoảng ngõ vào từ ±1.25 đến ±10 V
  • Bộ nhớ trong (16 hoặc 32 MS)
  • 8 đường vào/ra số định thời bằng phần cứng, 2 bộ đếm 24-bit, bộ kích tương tự và số
  • Công nghệ NI-DAQmx và LabVIEW SignalExpress LE cho việc ghi dữ liệu
  • Tối ưu hóa với NI LabVIEW, LabWindows™/CVI, và Measurement Studio

Manual

General
Product Family
Multifunction DAQ
Measurement Type
Digital
Frequency
Quadrature encoder
Voltage
Form Factor
PCI
Operating System / Target
Linux
Real-Time
Windows
RoHS Compliant
No
Analog Input
Single-Ended Channels
0
Differential Channels
8
Analog Input Resolution
16 bits
Maximum Voltage Range
 
Range
-10 V - 10 V
Accuracy
4960 µV
Sensitivity
132 µV
Minimum Voltage Range
 
Range
-1.25 V - 1.25 V
Accuracy
740 µV
Sensitivity
24 µV
Number of Ranges
4
Simultaneous Sampling 
Yes
On-Board Memory
64 MB
Analog Output
Number of Channels
0
Digital I / O
Bidirectional Channels
8
Input-Only Channels
0
Output-Only Channels
0
Timing
Hardware
Maximum Clock Rate
10 MHz
Logic Levels
TTL
Programmable Input Filters
No
Supports Programmable Power-Up States?
No
Digital Input
Input Type
Sinking
Sourcing
Maximum Voltage Range
0 V - 5 V
Digital Output
Output Type 
Sinking
Sourcing
Current Drive Single
24 mA
Current Drive All
192 mA
Maximum Voltage Range
0 V - 5 V
Counters / Timers
Watchdog Timer 
No
Counters
2
Number of DMA Channels 
1
Buffered Operations
Yes
Debouncing / Glitch Removal
No
Max Source Frequency
20 MHz
Pulse Generation
Yes
Size
24 bits
Timebase Stability
100 ppm
Logic Levels
TTL
Timing / Triggering / Synchronization
Triggering
Analog
Digital
Synchronization Bus(RTSI)
Yes
Physical Specifications
Length
31.2 cm
Width
10.6 cm
I / O Connector
68-pin male SCSI-II type

NI PCI-6123 là thiết bị thu thập dữ liệu đa năng, để đo các loại tín hiệu số, tần số, encoder, điện áp

sản phẩm cùng loại