Thông tin sản phẩm

NI PCI-4472 - 24 bit, 102.4 kS/s, 8 analog inputs

  • Measurement type: Accelerometter, Voltage
  • Range: -10 ... 10 V
  • Bộ chuyển đổi tương tự sang số (ADC) độ phân giải 24-bit, dải động 110 dB
  • 8 kênh ngõ vào tương tự lấy mẫu đồng thời với tốc độ lấy mẫu tối đa 102.4 kS/s
  • Dải điện áp ngõ vào ±10 V hoặc ±31 V khi dùng cáp SMB-120
  • Ghép kênh AC/AC cấu hình bằng phần mềm, tích hợp IEPE
  • Bộ lọc răng cưa điều chỉnh được
  • Khả năng đồng bộ nhiều thiết bị cho các ứng dụng đa kênh

Manual

General
Product Family
Dynamic Signal Analyzers
Measurement Type
Accelerometer
Voltage
Form Factor
PCI
Operating System / Target
Linux
Real-Time
Windows
RoHS Compliant
Yes
Analog Input
Single-Ended Channels
8
Differential Channels
0
Analog Input Resolution
24 bits
Maximum Voltage Range
 
Range
-10 V - 10 V
Sensitivity
1.19 µV
Minimum Voltage Range
 
Range
-10 V - 10 V
Sensitivity
1.19 µV
Number of Ranges
1
Simultaneous Sampling 
Yes
On-Board Memory
1023 samples
Excitation Current
4 mA
Total Harmonic Distortion(THD)
97 dB
Dynamic Range 
111 dB
Signal Conditioning
Anti-aliasing filter
Current excitation
Analog Output
Number of Channels
0
Digital I / O
Bidirectional Channels
0
Input-Only Channels
0
Output-Only Channels
0
Counters / Timers
Counters
0
Timing / Triggering / Synchronization
Triggering
Analog
Digital
Synchronization Bus(RTSI)
Yes
Physical Specifications
Length
17.5 cm
Width
10.7 cm
I / O Connector
SMB male

Thu thập dữ liệu từ gia tốc kế và microphone

sản phẩm cùng loại