Thông tin sản phẩm

Cảm biến tải trọng loại siêu nhỏ 8416

 • Giá cả hợp lý
 • Tầm đo từ 0…20 N đến 0…5 kN
 • Giá cả hợp lý
 • Tầm đo từ 0…20 N đến 0…5 kN
 • Xích dẫn cáp
 • Tùy chọn chuẩn hóa độ nhạy danh định
 • Tùy chọn bù nhiệt tầm đo từ -200C… 900C

Tải tài liệu
Datasheet

Các ứng dụng tiêu biểu bao gồm:

 • Thiết bị xây dựng
 • Dây chuyền sản xuất
 • Đo và điều khiển thiết bị
 • Kiểm tra các hệ thống
 • Thiết bị điều khiển
 • Các máy móc kiểm tra toàn diện,…

sản phẩm cùng loại