Thông tin sản phẩm

Cảm biến tải trọng dạng thu nhỏ 8438

 • Tầm đo từ 0…5 N đến 0…200 kN
 • Lỗ nằm ở giữa
 • Tầm đo từ 0…5 N đến 0…200 kN
 • Lỗ nằm ở giữa
 • Thiết kế đĩa phẳng
 • Làm từ thép không gỉ
 • Phần cảm biến hàn hoàn toàn
 • Giá trị danh định chuẩn hóa

Tải tài liệu
Datasheet

Ứng dụng cho các phép đo lực trên:

 • Bulong
 • Vít
 • Tấm kim loại và nắp ốc vít
 • Các lực tiếp xúc trên trục
 • Điểm máy hàn
 • Các công cụ cắt

sản phẩm cùng loại