Thông tin sản phẩm

Cảm biến tải trọng chính xác 85041, 85043, 85073, 85075

 • Tầm đo từ 0…20 N đến 0…2 MN
 • Cho các lực tĩnh và động
 • Tầm đo từ 0…20 N đến 0…2 MN
 • Cho các lực tĩnh và động
 • Độ tuyến tính cao từ ± 0.1 % F.S
 • Nhạy rất thấp với lực ngang
 • Model 85073/85075 thích hợp cho ứng suất động cực cao
 • Khoảng bù nhiệt rộng -550C đến 1200C (tùy chọn)
 • Lớp bảo vệ IP68 (tùy chọn)

Tải tài liệu
Datasheet

Ví dụ các ứng dụng có thể được đo lường:

 • Lực chèn vào
 • Lực ma sát
 • Trọng lượng (ví dụ silo, thùng)
 • Lực kéo
 • Kiểm tra vật liệu

sản phẩm cùng loại