Thông tin sản phẩm

Bộ hiển thị số 9186 và cảm biến tải trọng 8532

 • Tầm đo từ 0…500 N đến 0…20 kN
 • Hiến thị lực cực kỳ kinh tế
 • Tầm đo từ 0…500 N đến 0…20 kN
 • Hiến thị lực cực kỳ kinh tế
 • Thiết kế cảm biến nguyên khối
 • Lỗ ren lắp đặt dễ dàng
 • Hiển thị rất tốt thông qua màn hình 20mm
 • Lên đến 2 giá trị giới hạn tùy chọn
 • Chuỗi đo được vi chỉnh và sẵn sàng sử dụng ngay

Tải tài liệu
Datasheet

 • Kiểm tra độ bền của các mối hàn
 • Y học thể thao
 • Kiểm tra lực kẹp của các khớp nối ống

sản phẩm cùng loại