Thông tin sản phẩm

Multisim

Multisim là một chuẩn công nghiệp, một sự tối ưu, thích hợp nhất trong môi trường mô phỏng SPICE được sử dụng bởi các giảng viên, các nhà nghiên cứu và kỹ sư trên toàn thế giới.

Multisim là một chuẩn công nghiệp, thích hợp nhất trong môi trường mô phỏng SPICE. Nó là nền móng cho các giải pháp giảng dạy mạch điện của NI thông qua thực hành các ứng dụng trong thiết kế, tạo mẫu, và giảng dạy các mạch điện. Multisim giúp bạn hạn chế các bước lặp lại khi thiết kế và tối ưu hóa quá trình thiết kế mạch in (PCB).

NI Multisim cho giáo dục (giảng viên)

 • Giảng dạy các mạch tương tự, số và điện tử công suất
 • Hình dung lý thuyết mạch với các công cụ đo lường trực quan
 • Tập trung vào các khái niệm cơ bản với bằng mô phỏng SPICE nâng cao trong lớp học và phòng thí nghiệm

NI Multisim cho kỹ sư, nhà nghiên cứu

 • Cải thiện thiết kế trước đó với mô phỏng thành phần một cách chính xác
 • Phân tích và hình dung các thiết kế mạch dễ dàng hơn
 • Lay-out và chạy mạch in (PCB) nhanh chóng
 • Giảm việc lặp lại thiết kế và rút ngắn thời gian tạo mẫu

 

 • Giảng dạy các nội dung về mạch tương tự, số và công suất
 • Mô phỏng SPICE chính xác với các linh kiện điện tử mới nhất
 • Chuyển đến PCB Layout để thiết kế dự án hoàn chỉnh
 • Tối ưu hóa hiệu suất thiết kế
 • Thiết kế điện tử công suất dễ dàng hơn