Thông tin sản phẩm

Lực kế đa thành phần 9255C

  • Khoảng đo Fx, F từ -30 ... 30 kN
  • Khoảng đo Fz từ -10 ... 60 kN

 

  • Khoảng đo Fx, F từ -30 ... 30 kN
  • Khoảng đo Fz từ -10 ... 60 kN
  • Khoảng đo rộng
  • Thiết kế chắc chắn

Tải tài liệu

Datasheet

sản phẩm cùng loại