Thông tin sản phẩm

Cảm biến lực Fy 9147B

Fy lên đến ± 8 kN

  • Fy lên đến ± 8 kN
  • Kích thước (D / d / H)   36 / 14.1 / 5 mm
  • Cáp tích hợp
  • Hiệu chỉnh sau cài đặt

Tải tài liệu

Datasheet

sản phẩm cùng loại