Thông tin sản phẩm

Cảm biến lực 3 thành phần Fx, Fy, Fz 9077C

  • Fx, Fy lên đến ±75 kN / ±16.8 klbf
  • Fz lên đến ±150 kN / ±33.7 klbf
  • Fx, Fy lên đến ±75 kN / ±16.8 klbf
  • Fz lên đến ±150 kN / ±33.7 klbf
  • Kích thước (D / d / H)   105 / 40.5 / 26 mm
  • Connector V3 neg.
  • Hiệu chỉnh sau cài đặt
  • Cho lực kéo và nén

Tải tài liệu

Datasheet

sản phẩm cùng loại