Thông tin sản phẩm

Cảm biến lực 3 thành phần Fx, Fy, Fz 9017C

  • Fx, Fy lên đến ±1.5 kN / ±337 lbf
  • Fz lên đến ±3 kN / ±674 lbf
  • Fx, Fy lên đến ±1.5 kN / ±337 lbf
  • Fz lên đến ±3 kN / ±674 lbf
  • Kích thước (D / d / H)   16.5 / 6.5 / 10 mm
  • Connector V3 neg.
  • Hiệu chỉnh sau cài đặt
  • Cho lực kéo và kén

Tải tài liệu

Datasheet

sản phẩm cùng loại