Thông tin sản phẩm

Búa xung lực 9726A20000

Khoảng lực 0 ... 20000 N

  • Khoảng lực 0 ... 20000 N
  • Lực lớn nhất 25000 N
  • Tần số cộng hưởng 27 kHz
  • Khoảng nhiệt độ hoạt động -20 ... 70°C

Tải tài liệu

Datasheet

sản phẩm cùng loại