Thông tin sản phẩm

Búa xung lực 9722A500

Khoảng lực 0 ... 500 N

 

  • Khoảng lực 0 ... 500 N
  • Lực lớn nhất 2500 N
  • Tần số cộng hưởng 27 kHz
  • Khoảng nhiệt độ hoạt động -20 ... 70°C

Tải tài liệu

Datasheet

sản phẩm cùng loại