Thông tin liên hệ

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đỉnh Bạch Mã (DBM Co., Ltd.)

Địa chỉ: Số 70, Đường Số 43, Phường Tân Quy, Quận 7, Tp.HCM

Điện thoại: (84 28) 3775 5651 ~ 3775 5654 (04 số)

Fax: (84 28) 3775 5655

Email:

Website: www.dbm.com.vn

Bản đồ

Ý kiến khách hàng