Thông tin sản phẩm

LabVIEW

LabVIEW là một môi trường phát triển tích hợp được thiết kế đặc biệt cho các kỹ sư và nhà khoa học. LabVIEW là một ngôn ngữ lập trình đồ họa (G) sử dụng kiểu dòng dữ liệu (dataflow) thay cho các dòng code tuần tự, cho phép bạn viết code sử dụng các khối chức năng ảo tương tự như quá trình suy nghĩ của bạn. Điều này giúp bạn tiết kiệm thời gian lo lắng về các dấu chấm phẩy và cú pháp và có nhiều thời gian để giải quyết các vấn đề quan trọng.

LabVIEW là một môi trường lập trình linh hoạt có thể giúp bạn xây dựng ứng dụng của riêng bạn một cách dễ dàng, cho dù bạn đang dùng các phép đo đơn giản hoặc tạo nguyên mẫu với công nghệ FPGA.

Các tùy chọn cho phần mềm LabVIEW:

  • Base

I/O cơ bản

Lập trình đồ họa trực quan, tích hợp mở rộng phần cứng, kéo-thả để phát triển giao diện người dùng

  • Full

Phân tích và xử lý tín hiệu

Khảo sát và phân tích dữ liệu toàn diện với hơn 950 phép toán và thuật toán xử lý tín hiệu

  • Professional

Triển khai và xác nhận code

Bạn có thể sử dụng LabVIEW để làm gì?

  • Thu thập dữ liệu và xử lý tín hiệu
  • Điều khiển thiết bị
  • Tự động kiểm tra và đánh giá hệ thống
  • Giảng dạy
  • Giám sát nhúng và điều khiển hệ thống