Thông tin sản phẩm

Hệ thống giảng dạy viễn thông EMONA TIMS-301

Hệ thống giảng dạy viễn thông TIMS dùng để nghiên cứu về Truyền thông không dây, Truyền thông số, Truyền thông quang và Tín hiệu& Hệ thống.

TIMS: Telecommunications Instructional Modeling System sử dụng cho các ngành EEE và EET.

Chỉ cần sử dụng 1 máy hiển sóng, sinh viên có thể làm được tất cả các bài thí nghiệm.

TIMS có thể thực hiện các bài thực hành ở bất kỳ dạng điều chế hoặc kỹ thuật mã hóa (coding) bằng  cách tiếp cận mô hình.

Bắt đầu bằng các hàm toán học hoặc nguyên lý

Chuyển qua sơ đồ khối của hàm toán học.

Sử dụng phần cứng của TIMS để ghép các sơ đồ khối lại hoàn chỉnh

Mỗi module cho từng khối

Bao gồm Khung hệ thống TIMS-301 với các module cố định và các module cơ bản cho nghiên cứu

 • Khối TIMS 301

  • Bao gồm Rack chứa 12 khe cắm
  • Máy hiển sóng trung tâm
  • Khuếch đại đệm
  • Bộ đếm tần số và sự kiện
  • Ngõ ra điện áp DC có thể điều chỉnh được
  • Bộ chọn hiển thị máy hiển sóng
  • Nguồn cấp
 • Các module chuẩn đi kèm

  • TIMS-147: Bộ cộng (Adder)
  • TIMS-148: Bộ dao động audio- Audio Oscillator
  • TIMS-149: Công tắc tương tựu kép- Dual Analog Switch
  • TIMS-150: Bộ nhân- Multiplier
  • TIMS-151: Bộ dịch pha- Phase Shifter
  • TIMS-152: Bộ tách pha vuông góc- Quadrature Phase Splitter
  • TIMS-153: Bộ tạo chuỗi giả ngẫu nhiên- Pseudorandom Sequence Generator
  • TIMS-154: Bộ lọc thông thấp- Tuneable Low Pass Filter
  • TIMS-155: Twin Pulse Generator
  • TIMS-156: Utilities
  • TIMS-157: Bộ dao động khống chế bằng điện áp- Voltage Controlled Oscillator
  • TIMS-158: 60kHz Low Pass Filter
  • TIMS-425: Quadrature Utilities
 • Các module nâng cao người sử dụng có thể chọn thêm

  • TIMS-410 100kHz Channel Filters
  • TIMS-401 Baseband Channel Filters
  • TIMS-420 Bit Clock Regeneration
  • TIMS-414 Block Code Encoder
  • TIMS-415 Block Code Decoder
  • TIMS-427 CDMA Encoder (Multi-Sequences Source)
  • TIMS-428 CDMA Decoder
  • TIMS-840 Circuit Experimenter
  • TIMS-416 Convolutional Code Encoder
  • TIMS-417 Convolutional Decoder Firmware
  • TIMS-402 Decision-Maker Module
  • TIMS-403 Delta Modulation Utilities
  • TIMS-404 Delta Demodulation Utilities
  • TIMS-435 Digital Channel Error Generator
  • TIMS-424 Digital Utilities
  • TIMS-DSP-6713 Floating Point DSP Development Module
  • TIMS-405 Error Counting Utilities
  • TIMS-240 Expansion Rack
  • TIMS-210 Extender Card
  • TIMS-505 Fiber Optic Coupler
  • TIMS-503R Fibre Optics Transmitter (red)
  • TIMS-503GFibre Optics Transmitter (green)
  • TIMS-504 Fibre Optics Receiver
  • TIMS-506 Fiber Optic WDM Filters
  • TIMS-421 FM Utilities
  • TIMS-434 Frequency Hop Spread Spectrum
  • TIMS-418 Integrate & Dump, Sample & Hold
  • TIMS-436 Laplace
  • TIMS-406 Line-Code Encoder
  • TIMS-407 Line-Code Decoder
  • TIMS-422 M-Level Encoder
  • TIMS-423 M-Level Decoder
  • TIMS-438 MSK,
  • π/4-DQPSK,OQPSK Encoder (& RRC)
  • TIMS-439 MSK,
  • π/4-DQPSK,OQPSK Decoder
  • TIMS-408 Noise Generator
  • TIMS-412 PCM Encoder
  • TIMS-413 PCM Decoder
  • TIMS-250 Perspex Module Storage Box
  • TIMS-830 Programmable CPLD Project Module
  • TIMS-820 Project Module (Wire-wrapping)
  • TIMS-425 Quadrature Utilities
  • TIMS-429 SONET/SDH STS-1 Multiplexer
  • TIMS-430 SONET/SDH STS-1 Demultiplexer
  • TIMS-431 SONET/SDH STS-3 Multiplexer
  • TIMS-432 SONET/SDH STS-3 Demultiplexer
  • TIMS-433 SONET/SDH STS-1/3 Clock Regenerator
  • TIMS-411 Spectrum Utilities
  • TIMS-426 Speech Module
  • TIMS-419 Trellis-Coded Modulation Firmware
  • TIMS-409 True RMS Voltmeter
  • TIMS-201 Trunks Driver
  • TIMS-202 Trunks Receiver and TIMS-BUS
  • TIMS-440 Tuneable Data Comms Filters (dual lin.phase)
  • TIMS-441 Ultra Wideband
  • TIMS-437 z-Transform
  • TIMS-501/502 100kHz Tx & 100kHz Rx Antenna Set

Với các module cơ bản, sinh viên có thể nghiên cứu các bài học sau:

 • Giới thiệu về TIMS
 • Mô hình hóa các phương tình toán học.
 • AM modulation (2 methods)
 • Envelopes/envelope recovery
 • DSBSC mod and demod
 • SSB mod - phasing method
 • SSB demod - phasing method
 • Product demodulation
 • Phase lock loop
 • FM modulation & demod
 • Armstrong’s Phase modulator
 • PAM generation
 • TDM generation
 • FDM generation or recovery
 • PDM generation or recovery
 • PWM mod and recovery
 • Eye diagrams
 • Introduction to Pulse shaping
 • Noise generation
 • Sampling Theorem and reconstruction
 • QAM generation or demod
 • BPSK mod and demodulation
 • QPSK mod or demodulation
 • ASK mod and demodulation
 • QASK mod or demodulation
 • FSK modulation (2 methods)
 • Carrier acquisition - PLL
 • Complex analog messages
 • Spread spectrum generation
 • Với các module nâng cao và các module cơ bản, sinh viên có thể thực hiện được các bài.
 • Adaptive Delta Modulation
 • AM - Amplitude Modulation I
 • AM - Amplitude Modulation II
 • Amplifier Overload
 • Armstrong's Phase Modulator
 • ASK - Introduction
 • ASK - Demodulation Advanced
 • ASK - Generation Advanced
 • Baseline Wander and Line Coding
 • BER Instrumentation
 • BER Measurement - Introduction
 • Bit Clock Regeneration
 • Block Coding and Decoding
 • Block Coding Gain
 • Block Coding - error correcting
 • BPSK - Introduction
 • BPSK - Demodulation Advanced
 • BPSK - Modulation Advanced
 • BPSK and BER
 • Broadcasting
 • Carrier Acquisition - PLL
 • CDMA - 2 Channel
 • CDMA - Introduction
 • CDMA - Multichannel
 • CDMA - Processing Gain
 • CDMA at Carrier Frequencies
 • Complex Analog Messages
 • Convolutional coding
 • Costas Loop
 • Delta Demodulation
 • Delta Modulation
 • Delta-sigma Modulation
 • Digital Signal Recovery with the Decision Maker
 • Digital Noise in Baseband & Block Coded Channels
 • DPSK and BER
 • DPSK and Carrier Acquisition
 • DSBSC - Generation
 • DSSS - Spread Spectrum
 • Envelope Detection
 • Envelopes
 • Equalization for ISI
 • Eye Patterns
 • Eye Patterns & BER
 • FDM - Frequency Division Multiplex
 • FHSS: Fast & Slow Hopping
 • FHSS and Bit Error Rate Performance
 • FHSS: Hybrid DSSS/FHSS System
 • Fiber Optic Transmission, Splitting and Combining
 • Fiber Optic - Bidirectional Transmission
 • Fiber Optic - WDM Transmission
 • FM - Demodulation by PLL
 • FM - Demodulation by Zero Crossing Counting
 • FM - Deviation Multiplication
 • FM, Wideband - Generation by VCO
 • FM - Synchronous Demodulation
 • FM and Bessel Zeros
 • Frequency Synthesis with the PLL
 • FSK - Envelope Demodulation
 • FSK - Generation
 • Intro to DSP: Analog & Digital Implementations
 • Introduction to TIMS
 • GFSK - Gaussian FSK
 • ISB - Independent Sideband
 • ISI: PAM & ASK over band-limited channels
 • Line-Coding & Decoding
 • Matched Filter Detection
 • MSK, OQPSK, pi/4-QPSK, pi/4-DQPSK
 • Modeling Equations
 • Modem: Binary Data via Voiceband
 • Modem: Multi-Level Data via Voiceband
 • Modem: Data Rates & Voiceband Modems - TX
 • Modem: Data Rates & Voiceband Modems - RX
 • Multi-channel Digital Fiber Link
 • Multi-level QAM & PSK
 • Noisy Channel
 • Noise Generation using Binary Sequences
 • OFDM Principles - Introduction
 • PAM & TDM
 • PCM & Bit Clock Regeneration
 • PCM Decoding
 • PCM Encoding
 • PCM TDM
 • PCM-TDM 'T1' Implementation
 • PDM - Phase Division Multiplex - Demodulation
 • PDM - Phase Division Multiplex - Generation
 • PLL - Phase Lock Loop
 • Power Measurements
 • PPM - Pulse Position Modulation
 • PRBS Messages & Sequence Synchronization
 • Product Demodulation
 • Pulse Shaping - Introduction
 • Pulse Shaping for band-limited channels
 • PWM - Pulse Width Modulation
 • QAM - Demodulation
 • QAM - Generation
 • QAM and 4-PSK
 • QASK - Modulation
 • QASK - Demodulation
 • QPSK - Generation
 • QPSK - Demodulation
 • Sampling & Reconstruction
 • Sampling with Sample-&-Hold
 • Signal Analysis: relationship between time and frequency domains
 • Signal Constellations 4/8/16QAM and 4/8/16PSK
 • SNR in AM Demodulated Signals
 • SNR performance of SSB and DSBSC
 • SONET - TDM and Byte Interleave Mux
 • SONET Data Frame
 • SONET transmission via an optical link
 • Spread Spectrum Principles
 • Speech in Telecommunications
 • SSB Demodulation
 • SSB Generation
 • SSB Linear Amplifier Measurements
 • Superheterodyne
 • System fault finding
 • TCM - Coding Gain
 • TCM - Trellis Coding
 • TDM
 • Timing jitter in Band Limited Channels
 • UWB - Pulse Shapes & Spectra
 • UWB - with BER
 • UWB - Multiband Modulation
 • UWB - Multiple Access Orthogonal Pulse Modulation with MHP
 • UWB - OOK, PPM, BPM & OPM
 • Unknown Signals - 1
 • Wave Analyzer - Spectrum Analysis
 • Weaver's SSB Demodulator
 • Weaver's SSB Generator

sản phẩm cùng loại