Thông tin sản phẩm

Gia tốc kế đơn trục kiểu điện dung 8315A

  • Khoảng đo từ 0 ... 200 g
  • Cho hệ vi cơ điện tử MEMS
  • Khoảng đo từ 0 ... 200 g
  • Tần số phản hồi: 0 ... 1000 Hz
  • Ổn định nhiệt tuyệt vời
  • Ồn thấp
  • Khoảng điện áp cung cấp: 5 ... 50 VDC
  • Cho hệ vi cơ điện tử MEMS

Tải tài liệu

Datasheet

sản phẩm cùng loại