Thông tin sản phẩm

Cảm Biến Tốc Độ Góc Quay 8821

Dùng trong:

 • Các công cụ máy
 • Gia công gỗ và nhựa
 • Máy dệt
 • Thang máy
 • Hệ thống cửa
 • Máy làm giấy
 • Các thiết bị lái
 • Hệ thống và các thiết bị điều khiển
 • Máy đóng gói
 • Cân 
 • Cảm biến tốc độ vòng quay/ cảm biến chuyển vị góc
 • Cảm biến tốc độ vòng quay
 • Cảm biến chuyển vị góc
 • Cảm biến tốc độ vòng quay/ cảm biến chuyển vị góc
 • Điện áp cung cấp 10….30VDC
 • Cấp bảo vệ IP65, toàn diện
 • Chắc chắn
 • Điện trở cao để chống nhiễu
 • Cảm biến tốc độ vòng quay
 • 60 xung/vòng quay (tiêu chuẩn)
 • Lớn nhất 8000 vòng/phút
 • Cảm biến chuyển vị góc
 • 360 xung/vòng quay (tiêu chuẩn)
 • Phát hiện chiều quay (kênh A và B)
 • Xung quy chiếu (kênh N)

Datasheet

Các ứng dụng tiêu biểu bao gồm:

 • Các công cụ máy
 • Gia công gỗ và nhựa
 • Máy dệt
 • Thang máy
 • Hệ thống cửa
 • Máy làm giấy
 • Các thiết bị lái
 • Hệ thống và các thiết bị điều khiển
 • Máy đóng gói
 • Cân 

sản phẩm cùng loại