Thông tin sản phẩm

Cảm Biến Góc Quay Chính Xác 88600

Các ứng dụng tiêu biểu:

 • Phản hồi vị trí trong hệ thống servo
 • Con lắc cân máy
 • Vị trí cam và nắp hình bướm
 • Góc xoắn
 • Góc dẫn dộng
 • Đo góc quang học
 • Điều khiển con lăn dẫn hướng
 • Tầm đo lên đến 1600
 • Độ tuyến tính cao lên đến 0.05% F.S
 • Tầm đo lên đến 1600
 • Độ tuyến tính cao lên đến 0.05% F.S
 • Sự truyền động không tiếp xúc
 • Bộ khuyếch đại được tích hợp
 • Chắc chắn, không bảo dưỡng
 • Momen quán tính rất thấp
 • Phiên bản đặc biệt theo yêu cầu

Datasheet

Các ứng dụng tiêu biểu:

 • Phản hồi vị trí trong hệ thống servo
 • Con lắc cân máy
 • Vị trí cam và nắp hình bướm
 • Góc xoắn
 • Góc dẫn dộng
 • Đo góc quang học
 • Điều khiển con lăn dẫn hướng

sản phẩm cùng loại