Thông tin sản phẩm

Cảm Biến Góc Quay 8820

Các ứng dụng tiêu biểu bao gồm:

 • Phản hồi vị trí trong hệ thống servo
 • Quả lắc cân máy
 • Vị trí cam và nắp hình bướm
 • Điều khiển bánh dẫn hướng
 • Phép đo lượng giác tại các khớp nối
 • Tầm đo 0° ... 350°
 • Độ phi tuyến tính 0.5% F.S
 • Khoảng 100 x 106 chuyển động
 • Momen xoắn thấp
 • Có thể quay liên tục
 • Tùy chọn: IP65, phi tuyến tính 0.5% F.S

Các ứng dụng tiêu biểu bao gồm:

 • Phản hồi vị trí trong hệ thống servo
 • Quả lắc cân máy
 • Vị trí cam và nắp hình bướm
 • Điều khiển bánh dẫn hướng
 • Phép đo lượng giác tại các khớp nối

sản phẩm cùng loại