Thông tin sản phẩm

Cảm biến đo chuyển vị chính xác cao 8738

  • Tầm đo giữa 0…5 mm và 0…100 mm
  • Độ chính xác lên đến ± 0.5 μm
  • Tầm đo giữa 0…5 mm và 0…100 mm
  • Độ chính xác lên đến ± 0.5 μm
  • Đường kính lên đến 8 mm
  • Chống rung và chống bụi
  • Cấp bảo vệ cao lên đến IP66

Tải tài liệu

Datasheet

Các ứng dụng tiêu biểu bao gồm:

  • Kiểm tra cả chuyển động nhanh và chậm của các bộ phận máy móc
  • Các phép đo vị trí và sự thay đổi vị trí trong các thành phần và cấu trúc hợp thành, của máy điều chỉnh servo, van và điều khiển robot
  • Đo lường sự tăng trưởng

sản phẩm cùng loại