Thông tin sản phẩm

Cảm biến áp suất vi sai dạng nhỏ 8303

  • Tầm đo từ 0 ... ± 50 mbar và 0 ... ± 10 bar
  • Độ chính xác < 0.5%
  • Tầm đo từ 0 ... ± 50 mbar và 0 ... ± 10 bar
  • Độ chính xác < 0.5%
  • Màng được gắn chìm
  • Làm từ titanium
  • Ngõ ra 4…20 mA
  • Không có từ tính

Tải tài liệu
Datasheet

Cảm biến áp suất được minh họa ở đây đo chênh lệch áp suất giữa hai kết nối của các phần tử đo. Chênh lệch áp suất  có thể được đo lường với phương diện tham chiếu áp suất, như không khí hoặc biến lệnh của một hệ thống điều khiển. Tương tự, tuy nhiên, nó có thể đo chênh lệch áp suất trong hệ thống có một áp suất tĩnh cao. Một ví dụ của điều này là đo lưu lượng bằng cách xác định độ sụt áp xảy ra trên màng đo.

Cảm biến áp suất vi sai đo trong cả hai chiều và do đó được sử dụng trên các xi lanh thủy lực hai tác dụng. Cấu trúc của nó cho phép nó được sử dụng với môi trường chất lỏng và khí. Các lỗ thông hơi đơn giản hóa việc cài đặt. Thiết kế chắc chắn và sử dụng thép không gỉ làm cho nó cớ thể sử dụng bộ phát áp suất trong điều kiện hoạt động khó khăn. Cảm biến này được tích hợp các thiết bị điện tử làm cho nó dễ dàng sử dụng hơn. Điều này cung cấp dòng điện và điện áp ngõ ra phổ biến trong đo lường và kỹ thuật điều khiển.

sản phẩm cùng loại