Thông tin sản phẩm

Cảm biến áp suất vi sai 8310, 8313, 8314, 8315, 8316

  • Tầm đo từ 0 ... ± 35 mbar đến 0 ... ± 500 bar
  • Độ chính xác < 0.25% hoặc < 0.5%
  • Tầm đo từ 0 ... ± 35 mbar đến 0 ... ± 500 bar
  • Độ chính xác < 0.25% hoặc < 0.5%
  • Có sẵn cho dòng áp suất lên đến 345 bar
  • Ngõ ra có sẵn như ± 5 V hoặc 4 ... 20 mA
  • Thích hợp cho môi trường lỏng và khí
  • Làm từ thép không gỉ, chắc chắn

Tải tài liệu
Datasheet

Cảm biến áp suất được minh họa ở đây đo chênh lệch áp suất giữa hai kết nối của các phần tử đo. Chênh lệch áp suất có thể được đo lường với phương diện tham chiếu áp suất, như không khí hoặc biến lệnh của một hệ thống điều khiển. Tương tự, tuy nhiên, nó có thể đo chênh lệch áp suất trong hệ thống có một áp suất tĩnh cao. Một ví dụ của điều này là đo lưu lượng bằng cách xác định độ sụt áp xảy ra trên màng đo.

Cảm biến áp suất vi sai đo trong cả hai chiều và do đó được sử dụng trên các xi lanh thủy lực hai tác dụng. Cấu trúc của nó cho phép nó được sử dụng với môi trường chất lỏng và khí. Các lỗ thông hơi đơn giản hóa việc cài đặt. Thiết kế chắc chắn và sử dụng thép không gỉ làm cho nó có thể sử dụng bộ phát áp suất trong điều kiện hoạt động khó khăn.

sản phẩm cùng loại