Thông tin sản phẩm

Cảm biến áp suất chính xác cao 8103, 8106, 8107

  • Tầm đo giữa 0…5 bar và 0…1000 bar
  • Độ chính xác < 0.5%
  • Tầm đo giữa 0…5 bar và 0…1000 bar
  • Độ chính xác < 0.5%
  • Màng được gắn chìm
  • Làm từ titanium
  • Ngõ ra 4…20 mA
  • Không có từ tính

Vui lòng tham khảo
Datasheet

Bộ chuyển đổi này có thể được sử dụng bất cứ nơi đâu nhờ kích thước nhỏ . Nguyên lý xây dựng của màng chắn mặt trước tia có nghĩa là chúng đặc biệt phù hợp với ứng dụng trong đó khối lượng chết thì không thể chấp nhận, hoặc chỉ thể tích rất nhỏ chết mới có thể được dung thứ. Sử dụng thích hợp khác ở môi trường nơi bản chất của số trung bình kiểu buồng đo không phù hợp chẳng hạn như đưa vào công nghiệp thực phẩm hoặc công nghệ hóa học. Với lựa chọn của có ren và mối hàn ống lồng có hiệu lực, dãy của ứng dụng có thể mở rộng bên cạnh đó

sản phẩm cùng loại